Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống phát hiện mã độc trên di động
Authors: Nguyễn Văn Lực
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Mã độc trên di động
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mã độc trên android. Ứng dụng SVM vào phát hiện mã độc android. Xây dựng ứng dụng phát hiện mã độc trên android.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10116
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310845.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310845-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.