Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn TIG xung đến chất lượng của liên kết hàn từ hợp kim nhôm 5052
Authors: Nguyễn Ngọc Cương
Advisor: Hà Xuân Hùng
Nguyễn Thúc Hà
Keywords: Hàn TIG xung; Hợp kim nhôm 5052
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nhôm và hợp kim nhôm. Công nghệ hàn TIG nhôm và hợp kim nhôm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ hàn TIG xung đến chất lượng của liên kết hàn từ hợp kim nhôm 5052.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10117
Appears in Collections:Ths-Cơ khí - Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310859.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310859-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 354,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.