Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá tính chất cơ lý vải Polyeste/visco và vải polyeste/bông
Authors: Trương Thanh Giang
Advisor: Nguyễn Nhật Trinh
Keywords: Tính chất cơ lý vải Polyeste/visco; Tính chất cơ lý vải polyeste/bông
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xơ polyeste, xơ bông và xơ visco. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thông số vải Pe/Co và vải Pe/Vi; kết quả độ bền kéo đứt, độ giãn đứt mẫu/ vải Pe/Co và Pe/Vi ở trạng thái khô và ướt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10119
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310872.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310872-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 372,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.