Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ Hàn MAG hai hồ quang
Authors: Trịnh Cao Cường
Advisor: Bùi Văn Hạnh
Keywords: Hàn MAG hai hồ quang
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về công nghệ hàn MAG hai hồ quang; sự hình thành mối hàn trong hàn MAG hai hồ quang; dịch chuyển của kim loại điện cực của vũng hàn; cấu tạo của thiết bị hàn MAG; vật liệu hàn. Ứng dụng phần mềm sysweld để mô phỏng nhiệt độ, ứng suất và biến dạng khi hàn. Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10120
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310873.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310873-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 270,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.