Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng một số kim loại trong sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em bằng kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử
Authors: Trần Khánh Chi
Editors: Vũ Hồng Sơn
Keywords: Kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS); Hàm lượng kim loại; Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em, kim loại chì, các kỹ thuật xác định hàm lượng kim loại, sơ lược về kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), các phương pháp xử lý mẫu thực phẩm xác định kim loại nặng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu phương pháp xử lý mẫu, khảo sát điều kiện phân tích chì trên máy AÁ, hệ GF-AAS, khảo sát thông số của phương pháp xử lý mẫu bằng lò vi sóng, xác định giá trị sử dụng phương pháp phân tích chì,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10121
Appears in Collections:Bg-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310875.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310875-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.