Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm bổ sung vi chất cho đối tượng công nhân lao động nặng tại một số khu công nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Yên Hà
Editors: Vũ Hồng Sơn
Keywords: Sản xuất sản phẩm bổ sung vi chất; Sức khỏe công nhân lao động nặng
Issue Date: 2017
Abstract: Tổng quan tình trạng dinh dưỡng công nhân lao động trong nước; các nghiên cứu trên thế giới về vai trò của dinh dưỡng ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như năng suát lao động của công nhân; vai trò của các chất chống ôxi hóa đến sức khỏe của người lao động, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người lao động trên thị trường. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát lựa chọn nguyên liệu, xây dựng công thức vi chất bổ sung vào sản phẩm....
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10122
Appears in Collections:Bg-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310876.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310876-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.