Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế sợi tinh thể quang (Photonic crytal fiber) cho các ứng dụng truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng
Authors: Nguyễn Tiến Thành
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Sợi tinh thể quang (Photonic crytal fiber)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sợi quan thông thường, sợi tinh thể quang, các đặc tính và ứng dụng của sợi tinh thể quang, đặc tính suy hao của sợi tinh thể quang, chế tạo sợi tinh thể quan. Hệ thống thông tin quang WDM. Phương pháp điều chỉnh tán sắc. Thiết kế và mô phỏng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10123
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310877.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310877-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,45 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.