Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiểm soát chất lượng viên nén sinh khối thông qua điều khiển thông số công nghệ trong quá trình sản xuất
Authors: Võ Thành Dũng
Advisor: Văn Đình Sơn Thọ
Keywords: Viên nén sinh khối; Phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhiên liệu sinh khối. Phân tích thành phần kỹ thuật, xác định thành phần nguyên tố, đánh giá khả năng cháy của sinh khối bằng phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng. Thiết kế thiết bị sấy và đánh giá một vài thông số ảnh hưởng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10124
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310879.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310879-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.