Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và triển khai hệ thống giám sát hạ tầng CNTT trên phần mềm mã nguồn mở Zabbix
Authors: Bùi Đức Thành
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Phần mềm mã nguồn mở Zabbix
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát hiện trạng về hạ tầng CNTT của Tổng công ty VNPT media. Xây dựng giải pháp giám sát zabbix. Ứng dụng hệ thống giám sát zabbix cho hạ tầng CNTT Tổng Công ty VNPT-Media
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10125
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

262

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310880.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310880-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 237,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.