Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo chủng xạ khuẩn đột biến gen germi (O-methtrasferase) sinh dẫn xuất kháng sinh demethyl - dihydrochalcomycin từ chủng streptomyces SP. KCTC 0041BP
Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Tạ Thị Thu Thủy
Keywords: Chủng xạ khuẩn đột biến gen germi (O-methtrasferase); Kháng sinh demethyl - dihydrochalcomycin
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xạ khuẩn, kháng sinh DHC, gốc đường khử trong cấu trúc kháng sinh, vector tách dòng và vector đột biến, tiếp hợp và đột biến gen ở xạ khuẩn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả tách đoạn UMI, DMI; tạo vector tổ hợp mang đoạn UMI và DMI trong vector pGEM7+,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10595
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311639.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311639-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 226,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.