Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, triển khai thuật toán Bù méo cho bộ khuếch đại công suất
Authors: Dương Đức Thanh
Advisor: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Độ khuếch đại công suất
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan power amplifier, RF power amplifier, các kỹ thuật tuyến tính hóa bộ khuếch đại công suất. Digital fre-distortion. Kết quả mô phỏng và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10596
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311640.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311640-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 172,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.