Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và mô phỏng các thuật toán bảo mật cho các thiết bị bay không người lái UAV
Authors: Nguyễn Quốc Đạt
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Thuật toán bảo mật; Thiết bị bay không người lái UAV
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lí thuyết mật mã và vấn đề bảo mật trong hệ thống UAV. Lí thuyết mã hóa AES. Thực thi mã hóa AES và mô phỏng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10597
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311641.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311641-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 292,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.