Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn lactic để xuất đồ uống lên men từ dịch ngô
Authors: Nguyễn Văn Giỏi
Advisor: Lương Hồng Nga
Keywords: Ứng dụng vi khuẩn lactic; Sản xuất đồ uống lên men từ dịch ngô
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các thực phẩm lên men truyền thống, vi khuẩn lên men lactic, tổng quan về ngô, một số sản phẩm thực phẩm lên men được làm từ ngô. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn chủng vi khuẩn lactic cho sản xuất đồ uống lên men từ dịch ngô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10599
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311650-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 303,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311650.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.