Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phân phối tài nguyên vô tuyến khi tăng cường COMP
Authors: Nguyễn Hồng Phúc
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Tài nguyên vô tuyến; Công nghệ LTE
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ LTE và các kỹ thuật liên quan. Tối ưu hóa tài nguyên vô tuyến khi tăng cường COMP.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10601
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311653.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311653-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.