Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển và giám sát thiết bị điện trong gia đình sử dụng wifi thông qua điện thoại thông minh
Authors: Lý Thành Đạt
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Điều khiển thiết bị điện gia đình; Điện thoại thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan điều khiển thiết bị điện gia đình và IOT (internet of thing). Thiết kế phần cứng và phần mềm của bộ điều khiển. Kết quả thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10602
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311656.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311656-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 222,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.