Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của rung lắc đến hiệu quả làm lạnh của máy lạnh hấp thụ NH3/H2O sử dụng năng lượng mặt trời và nhiệt thải
Authors: Lê Thị Hoài Giang
Advisor: Đặng Trần Thọ
Keywords: Máy lạnh hấp thụ NH3/H2O
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy lạnh hấp thụ. Nêu phương pháp nghiên cứu. Đánh giá, cải tạo mô hình thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của rung lắc đến máy lạnh hấp thụ NH3/H2O.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10603
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311657.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311657-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 298,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.