Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình khí hóa trấu trong hệ thống tầng sôi tuần hoàn
Authors: Trần Ngọc Vân
Advisor: Đặng Bình Thành
Keywords: Quá trình khí hóa trấu; Công nghệ khí hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nhiên liệu vỏ trấu và công nghệ khí hóa. Mô hình khí hóa tầng sôi tuần hoàn. Ứng dụng mô hình trong tính toán hệ thống khí hóa trấu năng suất 500kg/h.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10604
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311658.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311658-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 284,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.