Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế chế độ tạo ăng ten cố định hướng và hiệu suất cao
Authors: Hà Thị Hiền
Advisor: Lâm Hồng Thạch
Keywords: Thiết kế ăng ten loa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền năng lượng không dây. Lý thuyết chung về ăng ten và ăng ten loa. Thiết kế, tính toán và mô phỏng ăng ten loa. Kết quả lựa chọn vật liệu để gia công ăng ten loa; chế tạo ăng ten loa; xây dựng hệ truyền công suất không dây sử dụng ăng ten loa làm ăng ten thu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10917
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310687.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310687-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 349,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.