Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chiết tách dầu dừa tinh khiến từ dừa tươi và đánh giá khả năng kháng khuẩn của dầu dừa tới một số loại vi khuẩn gây bệnh
Authors: Phạm Tuấn Đạt
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Keywords: Khả năng kháng khuẩn của dầu dừa; Nghiên cứu chiết tách VCO từ sữa dừa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tình hình sản xuất và tiêu thụ dầu dừa trên thế giới và Việt Nam; giá trị dưỡng dược của VCO; khả năng kháng khuẩn của dầu dừa. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chiết tách VCO từ sữa dừa; đánh giá khả năng kháng khuẩn của dầu dừa tới một số loại vi khuẩn gây bệnh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10918
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310688-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310688.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.