Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bài toán chống xung đột tín hiệu trong hệ thống RFID
Authors: Đinh Văn Phi
Advisor: Nguyễn Thành Chuyên
Keywords: Công nghệ RFID; Chống xung đột tín hiệu trong hệ thống RFID
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công nghệ RFID và ứng dụng. Nhận dạng thẻ Tag và vấn đề xung đột tín hiệu. Hiệu quả thuật toán chống va chạm sử dụng capture effect cho giao thức RFID ISO 18000-6C.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10919
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310689.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310689-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 375,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.