Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển KIT chẩn đoán virus viêm gan B
Authors: Nguyễn Ngọc Phương
Advisor: Trương Quốc Phong
Keywords: Chẩn đoán virus viêm gan B; Nghiên cứu phát triển KIT
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đặc điểm virus viêm gan B; các phương pháp chẩn đoán viêm gan B; nguyên lý của que thử. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết lập điều kiện tạo que thử; nghiên cứu điều kiện thích hợp tạo cộng hợp kháng thể và hạt nano vàng; nghiên cứu điều kiện tối ưu tạo miếng cộng hợp chứa phức kháng thể và hạt nano vàng; nghiên cứu cố định kháng thể lên màng lai,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10920
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310690.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310690-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 247,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.