Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm tới ổn định trượt ngang của ô tô tải khi đi trên đường vòng
Authors: Trần Quốc Bình
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm; Ổn định trượt ngang của ô tô tải trên đường vòng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an toàn giao thông đường bộ Việt Nam; đánh giá ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm để điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh; các hệ thống phanh trên ô tô hiện nay. Xây dựng mô hình - chọn bộ số liệu tính toán. Khảo sát ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm tới tải trọng bánh xe khi ô tô vào đường vòng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10922
Appears in Collections:Ths-Cơ khí - Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310693.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310693-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.