Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm tới quá trình phanh ô tô tải
Authors: Trần Thanh An
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm; Quá trình phanh của ô tô tải
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an toàn giao thông đường bộ Việt Nam; đánh giá ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm để điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh; các hệ thống phanh trên ô tô hiện nay. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên xe tải. Xây dựng mô hình động lực học khi phanh của xe tải. Khảo sát ảnh hưởng của tọa độ trọng tâm tới hiệu quả khi phanh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10923
Appears in Collections:Ths-Cơ khí - Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310694.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310694-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.