Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế anten mimo tự cấu hình theo tần số
Authors: Trần Trí Dũng
Advisor: Phan Xuân Vũ
Keywords: Anten tự cấu hình; Lý thuyết siêu vật liệu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về anten tự cấu hình. Các kỹ thuật tái cấu hình anten. Lý thuyết siêu vật liệu. Thiết kế - mô phỏng và kết quả mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/10924
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310696.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310696-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 192,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.