Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng bản tin khí tượng hàng không tại Tổng công ty quản lý bay Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thái Hà
Advisor: Lê Thị Anh Vân
Keywords: Hàng không|; Chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng bản tin khí tượng hàng không tại Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng bản tin khí tượng hàng không tại Tổng công ty.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doan
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11565
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311421.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311421-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 236,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.