Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
Authors: Đặng Vân Anh
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Keywords: Ngân hàng thương mại cổ phần; Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11567
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311480.pdf
    Restricted Access
  • Size : 932,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311480-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.