Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế thành phố Tuyên Quang
Authors: Hoàng Mạnh Huy
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Thuế doanh nghiệp; Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về thuế và quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nêu thực trạng công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế TP Tuyên Quang. Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Tuyên Quang.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11569
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311530.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311530-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.