Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
Authors: Ngô Văn Bính
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Xuất khẩu; Quản lí
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Nêu thực trạng công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tại chi cục hải quan.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11570
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310851.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310851-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.