Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc
Authors: Hoàng Thị Phượng
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Người lao động; Động lực
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động. Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11571
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310718.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310718-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.