Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành điện - điện tự động hóa của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang
Authors: Ngô Thúy Phương
Advisor: Trần Thị Bích Ngọc
Keywords: Đào tạo; Chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo. Nêu thực trạng chất lượng đào tạo ngành điện - điện tự động hóa của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành điện - điện tự động hóa của Trường.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11572
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310719.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310719-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.