Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Thị Nga
Advisor: Phạm Thị Kim Ngọc
Keywords: Công chức; Động lực
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã. Nêu thực trạng động lực làm việc của cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã.
Description: Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11573
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310829.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310829-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.