Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Bùi Ngọc Sơn (2009)

  • Trình bày khái niệm phương tiện dạy học. Các chức năng của máy tính và phương tiện trong quá trình dạy học. Vòng đời của phương tiện dạy học. Sự thay đổi và xu hướng phát triển của phương tiện dạy học.