Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Learning Object


  • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

  • Trình bày đặc điểm tâm lý, các quy luật, điều kiện, động lực phát triển tâm lý học lứa tuổi. Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lao động.

  • Learning Object


  • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

  • Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về tâm lý học đại cương. Vận dụng các tri thức tâm lý học vào công tác dạy học, giáo dục học sinh các trường cao đẳng và dạy nghề.