Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors : Hoàng Minh Sơn (2006)

  • Trình bày các vấn đề về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu và một số vấn đề trong tích hợp hệ thống.