Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors : Khuất Hữu Thanh (2006)

  • Trình bày kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử, kỹ thuật gen trong thực tiễn.