Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors : Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Trọng Đàn; Lê Thị Lan Chi (2009)

  • Trình bày những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Gồm các bài khóa cơ bản, tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh áp dụng trong khoa học, các bài tập, từ vựng theo chuyên ngành hoá.