Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đào Hưng;  Advisor : Đỗ Trọng Tấn (2012)

  • Khái quát chung về mạng Adhoc. Định tuyến tối ưu trong mạng Adhoc. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.