Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đào Hưng;  Advisor : Đỗ Trọng Tấn (2012)

  • Khái quát chung về mạng Adhoc. Định tuyến tối ưu trong mạng Adhoc. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.

  • Thesis


  • Authors : Lý Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2011)

  • Trình bày về khảo sát trước khi thiết kế một hệ thống mạng LAN. Thiết kế hệ thống mạng LAN. Thiết kế địa chỉ và đặt tên. Lựa chọn giao thức cho hệ thống mạng triển khai. Xây dựng hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng triển khai. Thiết kế đường truyền vật lý trong mạng LAN. Mạng LAN ảo trong hệ thống mạng triển khai. Thiết kế và mô phỏng mạng LAN của trường Trung cấp nghề Sơn La.