Bg-Sinh học, Thực phẩm (10)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10

 • 310945-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vương Thị Huyền Trang (2017)

 • Giới thiệu về một số loại hoa quả tại Việt Nam, tìm hiểu về tinh dầu và chất thơm; một số phương pháp tách chiết và thu nhận chất thơm từ các nguyên liệu thiên nhiên; các nghiên cứu liên quan đến chất thơm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thu nhận và phân tích thành phần bay hơi của chanh leo, ổi.

 • Gt0000000003.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Khuất Hữu Thanh (2006)

 • Trình bày kiến thức cơ bản trong lĩnh vực di truyền học, di truyền phân tử, các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật gen và cơ sở khoa học của một số ứng dụng di truyền phân tử, kỹ thuật gen trong thực tiễn.

 • Gt0000000004.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Trọng Đàn; Lê Thị Lan Chi (2009)

 • Trình bày những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Gồm các bài khóa cơ bản, tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh áp dụng trong khoa học, các bài tập, từ vựng theo chuyên ngành hoá.

 • Gt0000000005.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Văn Cách (2008)

 • Trình bày đại cương về internet. Cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học. Cấu trúc chuỗi DNA và amino axit. Các chương trình phân tích cấu trúc chuỗi CLUSTALW, thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, cấu trúc tương đồng BLAST, hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D. Tra cứu dữ liệu qua Internet.

 • Gt0000000011.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2009)

 • Kiến thức đại cương về vi sinh vật, từng chủng vi sinh vật có hại khi nhiễm vào các sản phẩm thực phẩm. Nêu đặc tính chung, các bệnh chính do chính nó gây nên, các loại thực phẩm hay bị nhiễm tạp và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn.