Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nộ
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Advisor: Nguyễn Thúc Hương Giang
Keywords: Rủi ro tín dụng; Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại vào điều kiện cụ thể. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại HD Bank Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản trị rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian mới
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10026
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 310711.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 876,47 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Thumbnail
  • 310711-TT.pdf
      Restricted Access
  • Tóm tắt
    • Size : 275,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.