Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Sở thông tin và truyền thông Tuyên Quang.
Authors: Nguyễn Thế Tiến
Advisor: Cao Tô Linh
Keywords: Nghiên cứu; yếu tố; động lực làm việc; Sở thông tin và truyền thông Tuyên Quang
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về động lực làm việc của nhân viên trong tổ chức. Thực trạng về động lực và các yếu tố tạo động lực làm việc của nhân viên tại Sở thông tin và truyền thông Tuyên Quang. Đề uất giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại Sở thông tin và truyền thông Tuyên Quang.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10054
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311287.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311287-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 234,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.