Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển thích nghi bám quỹ đạo theo phương pháp trượt cho xe tự hành
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Xe tự hành
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết tuyến tính hóa chính xác, điều khiển thích nghi theo tư tưởng giả định rõ, phân tích tính ổn định của hệ thống. Nêu phương pháp điều khiển trượt. Liên kết nonholonomic và mô hình xe tự hành ba bánh. Thiết kế bộ điều khiển và mô hình kiểm chứng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10126
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310881.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310881-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.