Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ truyền hình IPTV
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Công nghệ truyền hình IPTV
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ IPTV. Cơ sở nền tảng của công nghệ. Giải pháp triển khai mạng IPTV tại Nam Định.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10152
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310915.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310915-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 301,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.