Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần bay hơi thu nhận từ một số loại hoa quả tại Việt Nam
Authors: Vương Thị Huyền Trang
Editors: Cung Thị Tố Quỳnh
Keywords: Bay hơi từ hoa quả
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về một số loại hoa quả tại Việt Nam, tìm hiểu về tinh dầu và chất thơm; một số phương pháp tách chiết và thu nhận chất thơm từ các nguyên liệu thiên nhiên; các nghiên cứu liên quan đến chất thơm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thu nhận và phân tích thành phần bay hơi của chanh leo, ổi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10173
Appears in Collections:Bg-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310945-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 438,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310945.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.