Thông tin tài liệu


Title: Phân tích ngắn mạch trên lưới truyền tải Việt Nam và đề xuất các giải pháp hạn chế dòng ngắn mạch
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Trần Bách
Keywords: Lưới điện truyền tải Việt Nam; Phân tích ngắn mạch
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện. Tổng quan về lưới truyền tải điện Việt Nam. Tính toán ngắn mạch trên lưới điện truyền tải Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10178
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310954.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310954-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 210,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.