Thông tin tài liệu


Title: Quản lý chất lượng dịch vụ trong mạng Wireless LAN
Authors: Ngô Đặng Quý Dương
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Mạng không dây; Wireless LAN
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số hướng nghiên cứu triển khai QoS cho dịch vụ VoIP trên nền tảng hệ thống mạng không dây 802.11.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/102
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223567-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223567.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.