Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của kích thước hình học đến hiện tượng trượt biến dạng răng trong bơm thủy lực thể tích Hypôgerôto
Authors: Lê Xuân Lực
Advisor: Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Bơm thủy lực thể tích Hypôgerôto
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống bôi trơn động cơ xe gắn máy. Cơ sở lý thuyết tính toán các thông số của bánh răng hypôxyclôit. Đường cong trượt biên dạng. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để tính toán thiết kế và chế tạo thử cặp bánh răng hypôxyclôit bơm bôi trơn động cơ xe máy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10211
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311021.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311021-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 363,5 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.