Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế thiết bị bám điểm công suất cực đại ứng dụng cho hệ thống pin mặt trời
Authors: Nguyễn Đức Khương
Advisor: Nguyễn Nga Việt
Keywords: Pin mặt trời; Thiết bị bám điểm công suất cực đại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp bám công suất cực đại của PV. Thiết kế cấu trúc thiết bị bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời. Thuật toán điều khiểm bám điểm công suất cực đại của pin mặt trời. Mô phỏng trên matlab, mô hình thực nghiệm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10217
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311030.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311030-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 284,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.