Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống đo chiều dày màng dầu ổ đầu to thanh truyền
Authors: Lê Anh Thi
Advisor: Trần Thị Thanh Hải
Keywords: Ổ đầu to thanh truyền; Chiều dày màng dầu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bôi trơn ổ đầu to thanh truyền và thiết bị thực nghiệm ổ đầu to thanh truyền. Thiết kế hệ thống đo chiều dày màng dầu. Các kết quả xử lý ảnh chiều dày màng dầu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10229
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311069.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311069-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 146,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.