Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, cài đặt và điều khiển thử nghiệm hệ thống Home automation
Authors: Nguyễn Trường Sơn
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Nhà thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát sơ bộ về home automation. IoT framework trong hệ thống home automation. Cài đặt thử nghiệm trên máy ảo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10269
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311416.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311416-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 312,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.