Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ cán ép mex đến độ bền bám dính giữa mex và vải dạ
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Hoàng Thanh Thảo
Keywords: Công nghệ cán ép mex; Độ bền bám dính vải dạ
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sản phẩm áo dạ, vật liệu mex, công nghệ cán ép mex. Nêu phương pháp ngheien cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực, nhiệt độ, thời gian cán ép mex đến độ bền bám dính của vải dạ D1; so sánh độ bền bám dính giữa mex và vải của dạ D1 và D2.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10295
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311402.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311402-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 287,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.